הודעה חדשה

ועד מקומי

אישור חוק עזר הסדרת השמירה חבל מודיעין+ שינוי שיטת חישוב אגרת השמירה
אישור חוק עזר הסדרת השמירה חבל מודיעין+ שינוי שיטת חישוב אגרת השמירה