עיתון קו למושב גיליון 15.7

מזכירות ועד מקומי • 18/7/2021 כניסות

 

 

From: Yoram Tabibi
Sent: Thursday, July 15, 2021 3:49 PM
Subject: עיתון קו למושב גיליון 15.7

 

שלום רב,

כאן תוכלו לקרוא את 👇