תהליך לצמצום סכנת שריפה-חלק מערבי כפר דניאל

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם
בימים הקרובים נתחיל בהרחבת שביל האש בצד המערבי של היישוב כדי לשפר את המוגנות של היישוב מפני שריפה.
את הסלילה והשדרוג נערוך במקביל להמשך ניקוי העשבייה בצד זה של היישוב כולל באזור הבית הערבי והכנסת עדרים לשטח זה כדי לדלל את העשבייה.
בברכה וועד מקומי