כללי התנהלות במרחב הציבורי (פינות מחזור,עצים,ניקיון המושב, ופינות גזם,חנייה)

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם,

בחודשים האחרונים אנו נתקלים בהתנהלות חריגה במרחב הציבורי במספר תחומים.

אנו מבקשים לחדד נושאים אלו בפניכם:

1.פינות מחזור: השלכת אשפה או זבל על רצפת מתחם פינות המחזור אסורה בהחלט. בפינות המחזור קיימים פחים ייעודים לכל נושא ופח אשפה גדול המרכז אשפה שלא נכנסת לפחים ביתיים.

את הקרטונים בלבד יש להשליך לקרטוניה ואת שאר הפסולת לפחים המיועדים לכך בלבד.

השלכת אשפה\ניילונים לקרטוניה אסורה בהחלט-ולשם כך תוכלו להשתמש בפחים הייעודים או לחילופין בפח האשפה המרכזי המצוי בכל פינת מחזור.

2.פינות גזם: פינות הגזם מיועדות להשלכת גזם בלבד-לא קרטונים ולא אשפה ביתית-הקפידו על נקיון בפינות הגזם כדי שפסולת לא תתפזר ברחבי היישוב. (איסוף גזם בימי רביעי בלבד).

3.עצים-פגיעה בעצים או צמחים אחרים בתחומי המושב ע"י תושבים פרטים אסורה בהחלט. במקרה וצמחייה פולשת אל תוך המרחב הפרטי או לחילופין מונעת מעבר בטוח לרכבים או הולכי רגל יש ליצור קשר במייל yarivtamari@gmail.com על מנת שנבדוק את הנושא. כריתה או פגיעה בעצים על סמך הסתרת נוף אסורה בהחלט.

4.פסולת בניין- פסולת בניין תפונה על פי חוק להטמנה ע"י מכולה ולא תזרק ברחבי היישוב.

5.נגררים-אחסון נגררים מותר רק בשטח שמול מתחם הנוער ובתי הכנסת -מעבר לכביש.

6.חנייה-החנייה ברחבי המושב מותרת לכל תושבי המושב-אין חניות שמורות במושב למעט חניות בשטחים פרטים. נציין כי החנייה בצומת הטי בכניסה להרחבה התחתונה אסורה בתכלית האיסור.

בברכה,

וועד מקומי