מסיבת קיץ

מזכירות ועד מקומי כפר דניאל • כניסות

 

 

בברכה

גילה, ועד מקומי

כפר דניאל

טלפון: 08-9287532

  פקס: 08-9164387

 

c34f69fd-5abc-45b3-92f8-70da2cc9d442