רישום לחוגים - מחירים ונהלים

חוגים • כניסות

קבצים מצורפים:

מחירון חוגים

טופס הרשמה לחוגים 2017-18

רצ״ב קובץ המפרט
תאריכי רישום
עלויות חוגים
ונהלי ביטול

בנוסף יש טופס רישום למי שמעוניין להדפיס ולבוא מוכן מראש