הכללת בני הנוער בפעילות התרבות

תרבות • 8/12/2016 כניסות

שלום לכולם

כחלק מהמאמצים לקדם פעילויות לנוער ולקרב אותם לקהילה-הוחלט בוועדת נוער כי בכל ארוע של המושב (חגים וכד')

חלק מהתכנית/תקציב יוקצה לתוכן ופעילות עבור בני הנוער.

המטרה היא לתת להם את ההזדמנות לבוא  לפעילות יחד עם שאר בני המשפחה כחלק בלתי נפרד מתושבי המושב. (ד"א היום זו הקבוצה הגדולה ביותר במושב).

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של כל וועדות החגים.

תודה רבה

וועדת נוער