תוכנית מבני משק

מזכירות האגודה החקלאית • כניסות

קבצים מצורפים:

מצגת מבני משק

לתושבי כפר דניאל שלום רב.                                                                                                                                          

 

מוצגת לעיונכם תוכנית שמוגשת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל מודיעין ולוועדה המחוזית.

 

תוכנית זו היא תוכנית מתוקנת שלוקחת בחשבון את ההערות שהיו לתושבים.

 

במבני המשק בצד המזרחי הקרוב להרחבה לא יהיו בעלי חיים,יהיו שימושים אחרים שמופיעים במצגת המצורפת.

 

לאור דרישתו והבטחתו של ראש המועצה לתושבים שלא תהיה תחנת הסגר בכפר דניאל הורדנו אותה מהתוכנית ואין תחנת הסגר.

 

שבת שלום יוני ריינהורן