עיתון קו למושב - גיליון 9.9

מזכירות ועד מקומי • 11/9/2021 כניסותFrom: Yoram Tabibi
Sent: Thursday, September 9, 2021 7:21:32 PM
Subject: עיתון קו למושב - גיליון 9.9
 
שלום רב,
כאן 👇 תוכלו לקרוא את 

בברכה,