וועדת בטחון ובטיחות

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם

בשבועות האחרונים נכנס לתפקיד יור וועדת בטחון ובטיחות- מאיר אליהו.

במקביל לכניסתו לתפקיד ערכנו- יחד עם יור וועדת הבטחון הנכנס -מיפוי של האתגרים הקיימים בתחום הבטחון והבטיחות -לצד המשך טיפול בנושאים אחרים.

כיום, קיימים כמה פערים ביישוב בנושאי בטיחות ובטחון:

1. סלילת ציר מילוט במקרה של שריפה ופינוי היישוב.

2. הקמת מערך מצלמות אבטחה בשער היישוב וברחבי הכפר.

3.טיפול במערך האבטחה של היישוב.

4. ווידוא כי מתקיים פיקוח הדוק ואפקטיבי על אחסנת החומרים המסוכנים שנמצאים במתחם הצורפים.

לצד כל אלו בשבועות האחרונים המשכנו בטיפול בנושאים אחרים:

הכנה לשריפות:

כל ברזי הכיבוי ביישוב תקינים ומוכנים לשימוש בשעת חירום (במידה ויהיו תקלות בהמשך הדרך נטפל בהם באופן מיידי כדי לשמור על כשירות רצופה),

קיבלנו ציוד כיבוי נוסף מהמועצה לצד ציוד שנרכש עי היישוב-צינורות כיבוי, מפתחות הידרנטים, מתאמים,כפפות.

העשבייה בחלק המערבי של היישוב צומצמה למינימום ועדרי קקל הוכנסו לעוד סבבים כדי לצמצם את נפח הצמחייה גם בחלק שבין היישוב לבין כביש מספר 1.

אנו בונים מפת חירום יישובית שתשמש את כוחות החירום ואת צוותי החירום של הישוב באירועי קיצון.

מקלטים:

סיימנו שדרוג נוסף של המקלטים הכולל תיקוני חשמל ומים,ניקיון יסודי והצבת ערכות עזרה ראשונה בכל מקלט לצד כסאות ישיבה.

כדי לשמר את העבודה שנעשתה במקלטים אנו דואגים לשמור אותם נעולים בכל עת-למעט במקרים בהם יש הוראה לפתוח מקלטים במצבי חירום.

וועדת בטחון ובטיחות יחד עם הוועד המקומי פועלת להמשיך ולקדם את המוכנות של היישוב לאירועי חירום ועומדת בקשר הדוק עם המועצה בנושאים אלו.

אנו נעדכן את הקהילה בהמשך ההתקדמות והטיפול בנושאים השונים.

בברכה,

וועדת בטחון ובטיחות

וועד מקומי