מחירון לתושבי כפר דניאל -הרחבה

מזכירות ועד מקומי • 24/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

שלום למנויי בריכת כפר דניאל